Page 3 - 2016 TEMMUZ ARGE BÜLTEN
P. 3


1- GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığınca 08.05.2014 tarihinde yayınlanan “İl Milli Eğitim Müdürlükleri
AR-GE Birimleri Yönergesi” doğrultusunda hazırlanan AR-GE bülteni, 2016 yılı birinci

yarıyılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ve AR-GE Birimi uhdesinde olan

çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlamaktadır. Müdürlüğümüzün stratejik planı
doğrultusunda kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan yerel projeler ve

bunlara ait faaliyetler, eğitim araştırmaları, panel ve konferanslar, TÜBİTAK projeleri ve AB

proje çalışmaları alanlarında gerçekleştirilen etkinliklere bülten içerisinde yer verilmiştir.
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı AR-GE Birimi çalışma alanları ve gerçekleştirilen

projeler:


ASKE EKİBİ (Araştırma, Strateji, Kalite Ekibi)


1) Stratejik Planlama

2) Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi
3) Yemekte Denge Eğitimi Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı)

4) Araştırma İzinleri
5) KADEP (Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi)

6) Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi
7) BOYAP (Başarıyı Okulla Yakala Projesi)

8) Kıraathane’de Kültür Edebiyat Etkinlikleri Projesi

9) Trafik Dedektifleri Projesi (Milli Eğitim Bakanlığı)
10) Proje Uygulama Protokolleri


PEK EKİBİ(Projeler Ekibi)1) AB Projeleri
2) AB Gençlik Projeleri

3) ERASMUS+ Bilgilendirme Seminerleri
4) eTwinning Projesi

5) TÜBİTAK Projeleri

6) Ulusal-Yerel Projeler(SODES, Teknik Destek vb.)
7) MEM Proje İstatistikleri

8) Kültürümüz ve Değerlerimizle Yarışıyoruz Liseler Arası Bilgi Yarışması
8) EYÖP (Eğitimde İyi Örnekler Projesi)3


   1   2   3   4   5   6   7   8