Page 4 - 2016 TEMMUZ ARGE BÜLTEN
P. 4


2- İYİ ÖRNEK ÇALIŞMALARI

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların

ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okul/kurumlar tarafından model alınmasını

amaçlayan “Eğitimde İyi Örnekler Projesi -2016” faaliyete geçirilmiştir.
“Eğitimde İyi Örnekler Projesi -2016” çalışması bütün eğitim personelinin

“başvurularının birbirleriyle rekabet ettiği” ya da başvuruların “iyiden kötüye doğru
sıralandığı” bir yarışma olmayıp, eğitim personelimizin geliştirdikleri iyi örnekleri birbirleriyle

paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlayarak eğitim-öğretim
aktivitelerini ve materyallerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemiştir.

İlimizden yapılan 70 başvuru, komisyonlar tarafından incelenmiş ve 6 başvuru iyi

uygulama olarak seçilmiştir.4


   1   2   3   4   5   6   7   8   9