KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLAN ÜST KURUL TOPLANTISI

Hazırlanmış olan 2019-2023 Stratejik Planının tanıtılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla 2019-2023 Stratejik Planı Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
2019-2023 STRATEJİK PLAN ÜST KURUL TOPLANTISI

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde yaşanan değişiklik sebebiyle 2015-2019 stratejik planı 1 yıl erken sonlandırılmış ve 2018 Eylül ayı itibariyle bütün kurumların stratejik planlarını yenilemeleri istenmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız 2018/16 sayılı genelge ile stratejik planlama çalışmalarının başladığını duyurmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlık programımız ilçe ve okullar açısından rehber niteliğinde olup stratejik planın genel çerçevesi, ekip ve kurulların nasıl kurulacağı ve kimlerden oluşacağı, eğitim ihtiyacının nasıl karşılanacağı, zamanın nasıl planlanacağı gibi konularda ilçe ve okullar açısından kılavuz görevi görmüştür.

Stratejik planımız; Hazırlık Süreci, Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, Maliyetlendirme ve İzleme Değerlendirme olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planın hazırlık aşamasında il milli eğitim müdürlüğü olarak stratejik plan üst kurulumuzu, stratejik plan hazırlama ekibimizi ve stratejik plan koordinasyon ekibimizi oluşturduk. Aynı şekilde ilçe ve okullarımızda da ekip ve kurullar oluşturulmuştur. Stratejik planlama ile ilgili ilçelerimizdeki komisyonların eğitim ihtiyacını karşılamak üzere iki defa 30'ar saatlik hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaptığımız izleme değerlendirmeye göre 205-2019 Stratejik Planın 1 yıl geriye çekilmesine rağmen hedeflerimize %70 oranında ulaşıldığı görülmüştür.

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi bölümünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı etkilenen veya etkileyen kişi, grup veya kurumlara yönelik GZFT Analizi oluşturulurken bizlere yön vermesi açısından iç ve dış paydaş anketleri uyguladık. İç Paydaş anketimize 778 personelimiz katılmış, dış paydaş anketimize de 29 kurumdan 105 yetkili isim katılmıştır. Genel olarak ise paydaşlar nezdinde Müdürlüğümüz hakkındaki değerlendirmelerin olumlu olduğu görülmüştür.

GELECEĞE YÖNELİM

Bu bölümde 2023 eğitim vizyonunu temel üst politika belgesi olarak alınmış ve amaç, hedef, performans göstergesi ve stratejilerle 2023 yılında vizyon belgesinin amaçlarına ulaşmak hedeflenmiştir. 2019-2023 stratejik planımızda 7 amaç, 22 hedef, 77 performans göstergesi, 47 strateji ve 230 eylemimiz bulunmaktadır. Stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflere 2023 yılına kadar büyük oranda ulaşmak hedeflenmektedir.

13-12-201913-12-201913-12-2019

Fatih Mahallesi Osman Bey Caddesi No 13 İç Kapı No 02 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş/TÜRKİYE - 0344 216 46 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.