KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURSLULUK SINAVI ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) 05/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri zorunludur.
BURSLULUK SINAVI  ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

 

2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) 05/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri zorunludur.

 

Okul Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler

a. Okulunda sınavda hizmet alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrenci velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

b. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde (ortopedik ve işitme engelliler) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı” nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için RAM’a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek.

 

Sınavda tedbir alınabilmesi için:

a. Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur. (Velisini ilgili Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sistemi’nden takip etmek)

b. RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

 

c. Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı” veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

 

d. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

 

e. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

 

f. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 05 Nisan 2018 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu RAM’ a yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu MEBBİS-RAM-Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav hizmeti sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

g. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 

h. Bazı engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacaktır. Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı ekinde ÖDSGM’ye gönderilecektir.

 

ı. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmesi sakıncalı olanların durumlarının sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve öğrenci velisi tarafından sağlık raporu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunulması hâlinde bu öğrenciler tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

i. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi MEBBİS-RAM Modülüne işlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. 46060/Kahramanmaraş/TÜRKİYE - 0344 216 46 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.