KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 Merkezi Sınav Başvuruları için Özel Eğitim Öğrencileriyle ilgili yapılacak işlemler

EK-1 Merkezi Sınav Başvuruları için Özel Eğitim Öğrencileriyle ilgili yapılacak işlemler

MERKEZİ SINAVA BAŞVURACAK ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

 

2018 Merkezi Sınav  Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu RAM’a ve açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne 18/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri zorunludur.

 

Okul Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler

a. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM Modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM’a yönlendirmek,

b. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya“engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı RAM’a topluca göndermek,

c. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencilerden yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenmesi için ilgili RAM’a yönlendirmek,

 

Sınavda tedbir alınabilmesi için:

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin ilgili RAM´a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne başvuru süresi geçmeden (18/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar) zamanında müracaat etmeleri gerekmektedir.

a. Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur.

b. Sınav hizmeti ile ilgili RAM ya da okul müdürlüklerince yapılacak işlemlerde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin kendisinin de (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) bulunması gerekmektedir.

c. Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” veya İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış ve geçerli olan yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

ç. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokul müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

d. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

e. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.

f. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

g. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM´ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti

verilecektir.

ğ. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

h. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacaktır.

ı.Yabancı dil sorularından muaf olması için velisinin RAM’a başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS RAM Modülü’ne işlenmesi gerekmektedir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere birinci bölümde ek süre verilmeyecektir.

i. Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere engel türlerine göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM Modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, veliler/vasiler tarafından öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları hâlinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir. Bu dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM’ye gönderilecektir.

 

Not: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. 46060/Kahramanmaraş/TÜRKİYE - 0344 216 46 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.