KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Engelli-Eski Hükümlü ve TMY İşçi Alımı Mülakat İş ve İşlemleri

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECEDE YARARLANAN İŞÇİ ALIMI 
Engelli-Eski Hükümlü ve TMY İşçi Alımı Mülakat İş ve İşlemleri

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK DERECEDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANIDIR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere, çeşitli mesleklerde engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan işçi alınacaktır.

1. İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

            1. Türk vatandaşı olmak.

            2. 18 yaşını doldurmuş olmak.

            3. Affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

            4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

            5. Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

            6. Askerliğini yapmış olmak.

            7. Her aday, İŞKUR´da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

            8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük ayılığı almamak.

            9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

            10. İşe alınanlarda deneme süresi 30 gündür.

            11.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

            12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

            1. İlköğretim ve daha alt eğitim düzeyleri için kura usulü uygulanır. Ancak, yapılacak işe uygun olup olmadıkları sözlü ve uygulamalı sınavla da tespit edilebilir.

            2. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine hareket edilir.

            3. Aşçı ve kaloriferci gibi işlerde çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

            4. Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

            5. Bu ilanla işe alınan işçiler beş yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

 

3. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

            1. İŞKUR´da ilan edilen kesin listede yer alan adayların belge teslim yeri, il milli eğitim müdürlüğünün internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

            2. İŞKUR tarafından sözlü sınav için gönderilen adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru yapılan ildeki il milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edecekler. belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

            Belgeler:

            - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

            - TCKN´lu adli sicil kaydı.

              (Adli Sicil Kaydında geçen mahkeme kararları ile birlikte teslim edilecektir.

            - Eski Hükümlü belgesi (Eski hükümlü kontenjanına başvuran adaylar için)

            - Öğrenim belgesi fotokopisi.

            - Askerlik durum belgesi fotokopisi.

            - Teknik işler, aşçılık, kalorifercilik ve şoförlük gibi görevler için, yetkili kurumlardan alınmış diploma, ehliyet, sertifika ve belgeler.

            - Resim (3 adet)

            4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

            1. Engelli kadrosuna müracaat eden adayların mülakat (sözlü) sınavı 10/10/2018 Çarşamba günü saat 09:00’da, Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi kadrosuna müracaat eden adayların mülakat (sözlü) sınavı 11/10/2018 Perşembe günü saat 09:00’da Kahramanmaraş İl Müdürlüğü M.Said Kırmacı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Milli Eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından, kapıya asılan duyurulardan veya cep telefonlarına gönderilen mesajlardan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

            2. Sözlü sınav, adayların işgal edecekleri görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

            3. Asıl ve yedek üyeler, bu maddenin birinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir.

           

5. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

            1. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir.  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, faks ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

6.GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

            Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.  Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

            Göreve başlayan işçiye deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

 

7. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

            Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

 

Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. 46060/Kahramanmaraş/TÜRKİYE - 0344 216 46 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.