KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN SELÇUK, 2021 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE 'EBA ASİSTAN'IN DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

TBMM Genel Kurulunda Millî Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bütçesi  görüşmelerinde meclise hitap eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesini artırmak için hizmet veren MEBİM Çağrı Merkezi'nin dünya ikinciliği, yapay zekâ destekli sanal robot EBA Asistan'ın ise dünya birinciliği ödülünü aldığını belirtti.
BAKAN SELÇUK, 2021 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE 'EBA ASİSTAN'IN DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Millî Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sırasında Genel Kurula hitap eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesi; çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanması; millî ve evrensel değerleri içselleştirmesi; öğrenmeye açık, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi önceliklerimizdir." dedi.

TBMM'nin her bir üyesinin,  bu milletin çocuklarının geleceği için aynı hedef ve öncelikler içinde olduğunun farkında olduklarını belirten Selçuk, bu güvence içinde tarihsel birikimle güncel olanı, yerel millî değerlerle evrensel olanı birlikte ele alarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Eğitimin büyük bir gemi gibi derinlik ve zaman isteyen bir surette hareket ettiğini kaydeden Selçuk, önemli olanın istikamet ve bu doğrultuda yapılacak sağlamalar olduğunun altını çizdi. 

Selçuk, bunu yaparken çocuğun üstün yararını kollamak, yaradılışına hürmet etmek, bilimin ölçütleri doğrultusunda kararlar almanın son derece önemli olduğunun altını çizerek  "İş ve işlemlerimizdeki ölçütlerimizin uluslararası standartlar açısından değerlendirilmesini ve bu standartlar doğrultusunda yorumlanmasını önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu daha da zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı. 


"Her öğretmenimizin emeğinin kutsallığına inanıyoruz"

Salgın gündemini dünya ile birlikte paylaştıklarını dile getiren Selçuk, "Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi ve çalışmalarımızın seyrini ve günlük hayatımızın akışını değiştirdi. Bununla birlikte vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın yüksek yararı için alınan, uygulanan kararlara ilişkin çözüm önerileri, getirilen eleştiriler, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin yüksek menfaati için çaba gösterilmesi bizi memnun ediyor." dedi.

Selçuk, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının bambaşka bir anlamı ve yeri olduğunu ifade ederek öğretmenleri ayırmadan, ötekileştirmeden, her birini eğitim ailesinin değerli ve saygın fertleri olarak gördüklerini söyledi. 

Her öğretmenin emeğinin kutsallığına inandıklarını dile getiren Selçuk, "Bizim için öğrencilerimiz ve velilerimiz de mevcudumuzu temsil eden sayılar değildir. Her biri, üzerinde tek tek düşünülmesi, ilgilenilmesi, dikkate alınması gereken bireylerdir; Millî Eğitim Bakanlığının varlık gayesidir." şeklinde konuştu.

Salgının her bireyin hayatında çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkarttığına dikkati çeken Selçuk, "Bu, yeni ve öngörülemeyeceğini kabul edeceğinizi düşündüğüm sorunlar, bizim yeni çözüm önerileri bulmamızı, bulduğumuz çözümleri uygulamak için yeni çalışmalara yönelmemizi ve bunları uygulamaya koymamızı sağladı. Bazı sorunlar hızlıca çözüme kavuşup uygulamaya alınırken bazı kararların uygulanması teknik imkânlar, fiziki koşullar ve altyapı hazırlıkları dolayısıyla zaman aldı. Gerek burada düzenlediğimiz nöbet saatlerinde gerekse telefon ile kendi temsilindeki ilin eğitim sorunlarıyla yakından ilgilenerek süreç hakkında bilgi alan vekillerimizin ilgisi ve takipleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. İş birliğiniz ile sorunlarımızın, eksiklerimizin üstesinden hep birlikte geleceğimize kaniyim." değerlendirmesinde bulundu. 


"Eğitimde kalite artışımızın, bağımsız uluslararası araştırmalarla tescillenmesini önemsiyoruz"

Selçuk, 2019 Aralık PİSA sonuçlarının bütün dünya ile karşılaştırıldığında büyük bir ilerleme gösterdiğini, TIMSS 2019'da ise Türkiye'nin tüm alanlarda puanlarını artırdığını söyledi. 

Ülke içinde yapılan değerlendirmelerin subjektif olarak algılanmasının söz konusu olabileceğini kaydeden Selçuk, uluslararası değerlendirmelerin, çok daha objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olan sonuçları ihtiva ettiğini söyledi. 

TIMS'te beşinci sınıfta girilmesi meselesine açıklık getiren Selçuk, burada yaş gruplarının önemli olduğunu ve Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı dördüncü sınıflardaki çocukların yaş ortalamasının 9,5 civarında bulunduğunu ancak TIMS ortalamasının 10,2 olduğunu, bu nedenle Norveç, İngiltere, Güney Afrika gibi bazı ülkelerin beşinci sınıftaki öğrencilerini bu sınava soktuklarını anlattı. 

10 yaşında beşinci sınıf çocuklarının bu araştırmaya girdiklerini belirten Selçuk, "Ortada herhangi bir bilimsel ölçütlerde sıkıntı olmadığını ifade etmek isterim." dedi.

Selçuk; eğitimde kalite artışının, uluslararası araştırmalarla tescillenmesinin önemli olduğunu dile getirerek "Bize bu gururu yaşatan ülkemin güzel çocuklarına, fedakâr öğretmenlerine, ailelerine ve Milli Eğitim camiasına teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı. 


"Geleceğe dair umudumuzu artırıyor"

Uluslararası ve ulusal verilerde yükselişe geçmenin sistematik uygulamalar ve bilimsel yöntemlerle güç olmadığının altını çizen Selçuk, "Bunu uluslararası arenada kanıtlamış olmak bizi memnun ediyor ve umutlarımızı artırıyor." dedi. 

Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nin hangi yıl, hangi koşullar altında, nereye ulaşılabileceğini fizibilitesiyle ortaya koyduğunu dile getirerek "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım yirmi otuz yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Eğitim bütçesinin, 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini aktaran Selçuk, "Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır." bilgisini verdi. 


"Yatırım bütçemizi yüzde 94 artırdık"

Selçuk, 2021 Program Bütçesi'nde bulunan 67 adet performans göstergesi ile programlar yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edileceğini ve bunun için özel bir yazılım geliştirdiklerini belirten Selçuk, "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitimdeki zorunluluk hedefi, uzaktan eğitim, deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar liradan 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu da yüzde 94 oranında bir artışı gösteriyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bakanlığa 2021 yılında tahsis edilen bütçe ile e-öğrenme sisteminin etkin kullanımıyla dijitalleşme stratejisine uyumlu şekilde müfredat düzenlemelerine, öğrenme kazanımları itibarıyla uluslararası standartların yakalanması amacıyla ölçme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, güvenli eğitim ortamlarının sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının  geliştirilmesi, Tasarım Beceri Atölyelerinin ülke çapında yaygınlaştırılması, yabancı dil eğitiminde ihtiyaç temelli ve katmanlı bir yapı oluşturulması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine öncelik verileceğini kaydetti.


"Ortaöğretim Programı'na 42 milyar 478 milyon 310 bin lira kaynak ayrıldı"

Bütçeden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden Selçuk, ortaöğretim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanması, tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve burs imkânları için 2021 yılı bütçesinde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı. 

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirileceğini ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Selçuk; TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ettiklerini söyledi.

Ders videolarının hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yüklendiğini belirten Selçuk, EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin artırılması çalışmalarına hız verildiğini, EBA platformunun bugün 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunulduğunu dile getirdi.

EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduğunu bildiren Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformunun, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi olduğunu söyledi. 

Selçuk, canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabildiklerini ifade ederek her ülkenin EBA benzeri siteleri bulunduğunun ancak dünyada öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandığı sitenin EBA olduğunun altını çizdi.


"EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı"

Dünyada sadece 4 ülkenin öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildiğine dikkati çeken Selçuk, bunlardan birinin Türkiye olduğunu belirtti. 

Selçuk, salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçen haftalarda MEBİM Çağrı Merkezi'nin dünya ikinciliği ödülünü aldığını hatırlatarak "Yapay zekâ destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. EBA Asistan hâlen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında yer alıyor." dedi.   

Bu eğitim hizmetlerine adil erişim için de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Selçuk, bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 900 salon hazırladıklarını, bunların her birinde asgari sekiz on bilgisayar olan EBA Destek Merkezleri bulunduğunu, 162 mobil EBA Destek aracının da hizmet verdiğini söyledi.

EBA Destek Noktalarının sayısını 20 bine çıkarmaya kararlı olduklarını bildiren Selçuk, öğrencilerin ve velilerin bu hizmeti ücretsiz alabileceklerini dile getirdi. 

Selçuk; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak "Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı." diye konuştu. 

Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı. 


"1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimi"

Eğitim sisteminin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı olduğunu ifade eden Selçuk, Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını başlattıklarını dile getirdi. 

 Salgın koşullarına rağmen hız kesmediklerini ve 1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, "Bu vesileyle her gün ekran başına geçip öğrencilerinin eğitimi için çabalayan, evinin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim." dedi. 

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini belirten Bakan Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü dile getirdi.


"Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon 177 bin lira kaynak ayrıldı"

Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranlarının birbirine yakın bir seviyeye yükseltildiğini ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi: "Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 lira, ek ders ücretinin saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında 1.210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon lira kaynak ayrılmıştır."

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim anlayışı tercih edildiği için Bakanlığa ait konum, imar planı, mülkiyet, tapu, yüz ölçüm, bina temel bilgileri, okul türü gibi bütün taşınmaz bilgilerinin, "Coğrafi Bilgi Sistemi" ile elektronik ortama taşındığını kaydederek bu kapsamda 43 bin 235 eğitim alanı, 183 bin 811 eğitim parseli, 45 bin 93 kampüs, 132 bin 500 binanın kayıt altına alındığını dile getirdi.  

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, 2003 yılından bugüne kadar, 53 bin 601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin yapımının tamamlandığını belirterek bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a düştüğünü bildirdi.


"Hedefimiz, 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması"

Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturduklarını anlatan Selçuk, atölyeleri bilhassa öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sınırlı olan okullarda oluşturduklarını söyledi. 

Bakan Selçuk, 9 bin 479 Tasarım Beceri Atölyesi açtıklarını bildirerek hedeflerinin 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması olduğunu vurguladı.

 Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu açıklayan Selçuk, 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumunun tamamlanacağını dile getirdi.

Selçuk, 15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilip  bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldığını belirterek bu kapsamda 13 bin 800 okula VPN hizmeti sağlandığını, bu hizmetin 13 bin civarında okulda aktif olarak kullanıldığını ifade etti. 

2021 yılı içerisinde 3 bin 500 okula daha ağ altyapısı kurulması hedeflendiğini kaydeden Selçuk, "2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulması hedeflenmiş bulunuyor. 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. faz olarak planlanmış olan 20 bin etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı. 


"Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı"

Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hâle getirdiklerini belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkânı sağladık. Ayrıca, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor. "Eğitim-üretim-istihdam" ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve millî altyapıya sahip 40 AR-GE merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı materyaller belirlenmiştir.

Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi."


"Artık ihracata yönelmiş okullar var"

Salgınla mücadeleye destek kapsamında Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları üretildiğini anlatan Selçuk, artık ihracata yönelmiş okulların da olduğunu söyledi. 

Selçuk, salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünün üretildiğini kaydetti. 


"'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması dünyada ödül alan uygulamalarımızdan"

Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsediklerini belirten Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 artarak 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu söyledi. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk,  özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri hazırladıklarını belirtti. 

Dünyada ödül alan uygulamalarından "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesini kapsamında çalışmalar yaptıklarını açıkladı. 

Bakan Selçuk, 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin hizmetine sunduklarını, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel yetenekli öğrencinin bu hizmetten yararlandığını söyleyerek 2021 yılı bütçesinde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na 7 milyar 568 milyon lira kaynak ayrıldığını hatırlattı. 


"Kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu"

Selçuk,  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul bulunduğunu belirterek özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8,8 olduğunu dile getirdi.

Selçuk, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak kaldırıldığına işaret ederek 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrencilerin dahil edilmediğini bildirdi. 

Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için adım attıklarını ve her iki belgeyi de aldıklarını anlatan Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma imkanı da oluşturuldu." ifadelerini kullandı. 

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrıldığını bildiren Selçuk, Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını açıkladı. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın da önemine değinen Selçuk, bu amaç doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilciliğinin bulunduğunu, Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetlerin devam ettiğini kaydetti. 

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdiklerini aktaran Selçuk,  bu öğrencilerin geri dönüş oranının yüzde 97 olduğunu söyledi. 

Eğitimin, yarınları şekillendiren çok mühim bir unsur olduğunu belirten Selçuk, "Hükûmetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gerekçelerle sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak kabul edilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Genel Kurulumuzun da bu desteği sağlayacağına olan inancım tamdır. Vereceğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Mahallesi Osman Bey Caddesi No 13 İç Kapı No 02 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş/TÜRKİYE - 0344 216 46 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.